Home / Evenimente / Dublă lansare de carte

Dublă lansare de carte

Descarcă:

Până la orele 17:00, mai erau multe minute, aşa că, gândeam în sinea mea: am venit prea repede, ne-am grăbit degeaba. Cu această convingere, am intrat luni 26 septembrie 2022, în sala unde urmau să se lanseze ultimele două creații literare ale doamnei Ioana Stuparu: Sfânta călăuza a vieții și Viața eterna dorință, manifestare culturală care a avut loc la Biblioteca Municipală Mihail Sadoveanu din Capitală. Surpriza însă a fost mare, pentru că aproape toate locurile erau deja ocupate, așa că la ora fixată pentru acest eveniment, s-au mai adus scaune suplimentare, care însă nu au fost suficiente, obligând pe cei invitați – întârziați, să stea în picioare.

Momentul așteptat, începe să se deruleze într-o liniște puțin obișnuită, prin cuvântul moderatorului, doamna scriitoare Doina Bârcă, care îl roagă pe invitatul special, domnul Florian Laurențiu Stoica, președintele Fundației literar-istorice Stoika, de a-și exprima opiniile sale, referitor la acest eveniment. Dând curs invitației primite, dânsul trece în revistă, creațiile autoarei, care s-a impus în atenția cititorilor, încă de la începutul activității sale scriitoricești, prin romanul trilogie Oameni de nisip, continuând neobosită, asigurându-și o zestre de 25 de volume de autor, cum singură mărturisește cu emoție.

Face o sumară prezentare a celor două volume, exprimându-și admirația pentru talentul și perseverența autoarei de a ne oferi noi surprize, felicitând-o și urându-i succes. Mai iau cuvântul invitați, care își exprimă aprecierea pentru întreaga activitate literară a doamnei Ioana Stuparu, care prin conținutul și modul de exprimare, se încadrează în rândul adevăraților creatori de literatură, care generează imagini artistice, ce au puterea unui balsam sufletesc, cald și încurajator, pentru toți cei ce sunt împovărați, căci Dumnezeu este cel ce ne ocrotește. De aceea autoarea nu are nicio reținere, atunci când mărturisește: Toate cărțile mele, precum și toate celelalte creații care îmi poartă semnătura prin diversele și numeroasele publicații, au fost clădite sub aripa Tatălui Ceresc.

Printr-o plăcută intercalare în program, minunatul duet Magda Băcescu – Ștefan Apostol, au interpretat un edificator dialog, al esențialului extras din Viața eterna dorință, care a fost primit cu călduroase aplauze. Cu aceeași emoție și bucurie asistența a ascultat recitalul de flaut al domnului Mihai Maxim. O plăcută surpriză ne-a oferit-o binecunoscutul pictor Vergil Cojocaru Cover, care pe lângă elogioasele aprecieri, i-a oferit autoarei un tablou. Scriitoarea – editor al cărții Sfânta călăuză a vieții, distinsa doamnă Eugenia Duță, apreciază că autoarea este un compozitor și rapsod popular, care ne îndreaptă către credință în Dumnezeu.

Au mai luat cuvântul la acest eveniment de sărbătoare, arătându-și gratitudinea pentru creația atât de meritorie a scriitoarei Ioana Stuparu și: Cleopatra Luca, Maria Petrescu, Evelyne Croitoru, Teodora Moțet, Ioan Rațiu și subsemnatul. Cu toată convingerea, autoarea ne mărturisește că tot ce-a scris, sunt descrieri ale unor miracole pe care le-a trăit și care i-au dat puterea și curajul de a trece cu bine peste cele mai grele încercări din viața sa. Analizând diversele aspecte ale vieții în societate și familie, a ajuns la concluzia că puterea credinței este întotdeauna învingătoare.

Succes pe mai departe și felicitări!

Gheorghe Țiclete

Vezi si

“Dor de infinit”

Descarcă: Talentatul profesor-scriitor Grigore Curcanu, a adăugat în buchetul cu parfum de valoare al cenaclurilor …

Donație de carte în republica Moldova

Descarcă: În data de 28 octombrie a.c, în calitate de membru al Fundației Literar-Istorice Stoika, …