Home / Despre noi

Despre noi

Descarcă:

FORMA JURIDICA, MEMBRII FONDATORI
Fundatia LITERAR ISTORICA “STOIKA” este o persoana juridica de drept privat, constitutia conform Ordonatei Guvernului nr. 26 din 2000 cu modificarile si completarile ulterioare, avand caracter neguvernamental, non-profit, autonom si apolitic, cu drept la insemne si stampila proprii, fiind contituita pe baza vointei proprii prin libera asociere, in baza liberului consimtamant exprimat de mebrii fondatori, semnatari ai prezentului inscris.
Membrii fondatori ai FUNDATIEI LITERAR ISTORICA “STOIKA” sunt:
– STOICA FLORIAN LAURENTIU
– STOICA DRAGOS VIOREL
– STOICA LAURA NICOLETA

Fundatia LITERAR ISTORICA “STOIKA” este organizata si functioneaza pe baza Actului Constitutiv, al prezentului Statut si al Regulamentului de Organizare si Functionare (ROF).

DENUMIREA, SEDIUL, DURATA DE FUNCTIONARE
Denumirea Fundatiei este: FUNDATIA LITERAR ISTORICA “STOIKA” conform dovezii privind disponibilitatea denumirii nr. 113010/06.06.2012 eliberata de Ministerul Justitiei – Serviciul Comunicare si Relatii Publice. Toate actele, anunturile, mijloacele publicitare precum si celelalte documente ale fundatiei vor purta aceasta denumire.
Sediul Fundatiei este in Bucuresti, Str. Odei, nr. 1A, sector4.

SCOPUL FUNDATIEI
Scopul Fundatiei LITERAR ISTORICA STOIKA este nelucrativ, de interes social, de promovare si mentinere vie in memoria romanilor a faptelor inaintasilor care au purtat numele de STOIKA precum si a altor personalitati care si-au adus contributia la pastrarea romanismului.
Pentru realizarea scopului propus, Fundatia LITERAR ISTORICA STOIKA are urmatoarele obiective:
• Intocmirea si publicarea monografiei “STOIKA” – Contributii pentru pastrarea romanismului
• Intocmirea si/sau stimularea publicarii de articole, carti si recenzii de memorialistica vizand contributia hotaratoare asupra unor momente istorice ale familiei Stoika, de la
• Organizarea de manifestari specific – simpozioane, expozitii, lansari de carti, activitati artistice etc. – care sa reliefeze momentele istorice in s-au implicat unii membrii ai familiei Stoika, in domeniul socio-economic, politic, tehnic, artistic, istoric precum si a altor personalitati ce si-au adus contributia la pastrarea romanismului.
• Omagierea eroilor neamului romanesc prin manifestari publice specifice
• Intocmirea de studii si analize referitoare la aspect ale vietuirii romanilor in zone unde sunt minoritari in tara si/sau strainatate si publicarea lor catre publicul tinta
• Distribuirea de carti si publicatii in zonele romanesti in care aceste material sunt deficitare
• Acordarea de premii si burse pentru tinerii romani care se remarca prin actiuni legate de pastrarea romanismului
• Punerea in valoare a tuturor materialelor – documente si efecte – apartinand familiei Stoika si constituirea fondului cu acest nume
• Recuperarea potrivit legii a documentelor, efectelor si proprietatilor apartinand familiei Stoika si punerea lor in valoare prin mijloace specifice
• Identificarea unor documente, manuscrise si/sau efecte ale unor personalitati, nepublicate si sprijinirea editarii lor
• Toate materialele editate a manifestarilor cu caracter cultural, istoric si/sau artistic vor purta sigla si insemnele Fundatiei
• Ingrijirea locurilor de veci si monumentelor, precum si a altor insemne apartinand familie Stoika ca a altor personalitati agreate, crearea de noi insemne pentru aceste personalitati.