ANIVERSĂRI

Descarcă:
FUNDAŢIA LITERAR – ISTORICĂ „STOIKA“ 2012 – 2017
„INDEPENDENŢA ROMÂNĂ – INDEPENDENŢA PRIN CULTURĂ“ 2015 – 2017

Sub acest generic, joi, 23 februarie 2017, s-a desfăşurat la Centrul de Zi „CLUBUL SENIORILOR” al Primăriei Sectorului 2 un bogat program care a cuprins: prezentarea celor două evenimente de către moderatorul Florian Laurenţiu Stoica, preşedintele Fundaţiei şi directorul Revistei, precum şi lansarea volumului de eseuri „Amurgul viselor”, care îi aparţine. Onoratei asistenţe i-au fost prezentate două materiale, şi anume: notă asupra activităţii Fundaţiei Literar Istorice „Stoika” în perioada 2012 – 2017 şi sinteză asupra derulării programului Revistei „Independenţa Română – Independenţa prin Cultură”.
Secretarul Literar al Fundaţiei, Doina Bârcă, a detaliat câteva dintre iniţiativele materializate până în prezent, punând accent pe colaborările în plan extern pe care le avem (Italia, Canada, Spania, Republica Moldova).
Pe marginea celor două informări s-au derulat dezbateri şi detalieri, luând cuvântul: Nicolae Vasile, Florin Grigoriu, Ion Raţiu, Ionel Marin, Ana Ranete, Puiu Răducanu, Viorel Martin, Ioan Condor, Mirela Georgescu.
Lansarea volumului „Amurgul viselor” a prilejuit o amplă dezbatere prin reprezentanţi de seamă ai culturii bucureştene: Floarea Necşoiu, Geo Călugăru, Dinu Moraru, Ştefan Dulu, Ioana Stuparu.
Din partea Fundaţiei, au fost oferite diplome de merit către: Ion Raţiu, Viorel Martin, Ionel Marin, Doina hiţescu, Nicolae Vasile, Ioan Condor, Florin Grigoriu, Corneliu Zeana, Mirela Georgescu, Corina Diaconescu, Valentin Tănase, Elena Dumitrescu, Ana Ranete, Constantin Erena, Mugur Băileşteanu, Irina Vasile, Mihai Neagu Basarab, Cristian Negoi, Dunia Pălăngeanu, Gabriel I. Năstase şi Gheorghe Văduva.
Fundaţia a primit diplome şi lucrări artistice de la Şcoala Gimnazială „Nicolae Labiş”, Cenaclul „Ion Rotaru”, Cenaclul literar „ORPHEON”, Asociaţia Cultural-Umanitară „Bogdania” din Focşani, Asociaţia „Lumea Epigramei”, Asociaţia Cultural-Patriotică „Avram Iancu” din România, filiala Bucureşti, precum şi de la Ana Ranete, Elena Dumitrescu, Doina Ghiţescu şi de la eleva Cosmina Nathaly Simion. Aceasta din urmă a susţinut cu mult talent un scurt program de cântece populare.
În continuare, Fundaţia Literar-Istorică „Stoika” a oferit Diplome de Excelenţă şi medalii aniversare celor care s-au implicat activ în derularea programelor sale, şi anume Floarea Necşoiu, Doina Bârcă, Rodica Subţirelu, Viorel Gh. Speteanu, Beatrice Kiseleff, Horaţiu Măndăşescu, Ştefan Dulu, Mihai Ion şi Mihai Costin.
A urmat un frumos program artistic susţinut de actriţa Doina Ghiţescu (poezii), Nicuşor Iordan, Georgel Nucă (muzică populară) şi Sava Regăţeanu (muzică uşoară). O prestaţie aparte a avut-o Vasile Pop Negreşteanu, artist plastic, interpretând din fluier şi vioară cântece din Ţara Oaşului.
Asistenţa a apreciat modul impecabil de organizare a acestei manifestaţii, reprezentând un reper pe harta culturii româneşti.Vezi si

Lansare carte. Antonio Marinescu

Descarcă: Eveniment cultural – artistic organizat la redacția revistei „ – Independența Prin Cultură apărută …

O multiplă lansare de carte. Nicolae Rotaru

Descarcă: Pe data de 29 iulie, orele 15:00, a avut loc o originală lansare de …