Home / Evenimente / Participari evenimente / ADRIAN PĂUNESCU, POETUL INIMILOR NOASTRE

ADRIAN PĂUNESCU, POETUL INIMILOR NOASTRE

Descarcă:

Recent, la Centrul Cultural „Sfântul Mihail şi Gavril” din sectorul 2, coordonat de doamna consilier juridic Gabriela Dunca, s-a desfăşurat, sub genericul: „Adrian Păunescu, poetul inimilor noastre”, un memorabil eveniment cultural artistic.
Programul manifestării, bogat şi atractiv, a cuprins următoarele secvenţe: – Cuvântul de deschidere prezentat de doamna consilier juridic Gabriela Duncu, coordonator al Centrului, care şi-a exprimat satisfacţia pentru numeroasa participare la eveniment şi a menţionat numele personalităţilor: Andrei Păunescu – fiul marelui poet, directorul general al revistei „Flacăra lui Adrian Păunescu”; prof. univ. dr. Ion Dodu Bălan; prof. univ. Victor Crăciun, preşedintele „Ligii Unităţii Culturale a românilor de pretutindeni”; Florian Laurenţiu Stoica, preşedintele Fundaţiei Literar-Istorice „STOIKA”; Eleonora Arbănaş, preşedintele Fundaţiei Căpitan Erou Aviator „Alexandru Şerbănescu”; Ion I. Brătianu, descendent al celebrei familii de oameni politici ai Brătienilor, scriitor şi jurnalist; George Călin, scriitor şi ambasador cultural pentru tineret la Bruxelles; Ion Machidon, preşedintele Cenaclului Literar „Amurg Sentimental” şi al Casei de Editură cu acelaşi nume; Ioan Curtean de Hondol, preşedinte al Fundaţiei Internaţionale „Mihai Eminescu”; Vasile Groza, vicepreşedinte al Societăţii Culturale „APOLLON”. – Poezii de Adrian Păunescu („Totuşi iubirea”, „Rugă pentru părinţi”, „Regretabila povară”, „Fachir Valah”, „De la un cardiac cordial – Ultimul poem scris pe patul de spital” – poezia avertisment „Capul de la Torda”), în rostirea de excepţie a actriţei Doina Ghiţescu.
– Evocarea care a dat genericul manifestării, dedicată omului şi creatorului liric de excepţie, a ziaristului profund implicat în problemele sociale şi umane ale timpului său, creatorului fenomenului şi al Cenaclului Flacăra, s-a desfăşurat în lumina lecţiei de moralitate, dăruită nouă de Eminescu. Aceea de a ne raporta la „lumina revărsată” de marii creatori de valori asupra umanităţii şi nu la „toate relele, ce sunt într-un mod fatal legate de o mână de pământ”, susţinută de poetul Geo Călugăru, care ni s-a confesat cu mândrie că l-a avut coleg de clasă de liceu pe poetul Adrian Păunescu.
– Recitalul muzical de excepţie pe versuri de Adrian Păunescu („Totuşi Iubirea”, „Rugă pentru părinţi”, „Regretabila povară”, „Doamne, ocroteşte-i pe români!”), susţinut de fiul său Andrei Păunescu, mândru că poate duce mai departe, în spirit dar şi în cuvânt care zideşte – „Flacăra lui Adrian Păunescu”. Recital muzical de poezie, actorul Radu Pietreanu.
– Poezii dedicate lui Adrian Păunescu, moment care s-a constituit într-o revărsare lirică plină de iubire şi admiraţie pentru cel ce poate fi numit, fără teama exagerării, fenomenul Adrian Păunescu. Am în vedere poeziile rostite de doamna prof. Floarea Necşoiu, poeţii Gim Laurian, Geo Călugăru, Maria Niculescu, Valentin Rădulescu.
Deşi participase la o manifestare de o mai largă anvergură la Craiova, dedicată aceleiaşi aniversări, Andrei Păunescu s-a arătat mişcat de cele petrecute aici şi a mulţumit gazdei şi celor implicaţi în organizarea şi realizarea acestui moment artistic.
Impresii referitoare la eveniment: Victor Crăciun – „Nu pot fi decât profund impresionat de chipul în care s-a gândit şi concretizat acest spectacol, care a reuşit să ne convingă de adevărul conţinut în titlul sub care a fost aşezat.
Da, Adrian Păunescu a fost şi continuă să fie poetul inimilor noastre, pentru dăruirea cu care s-a implicat în acest moment de sărbătoare a sufletului românesc ofer acest album aniversar dedicat poetului Adrian Păunescu prietenului meu Geo Călugăru, întru amintirea acestor clipe de neuitat”. Prof. univ. dr. Ion Dodu Bălan
– „Am să spun ceea ce ţi-am spus înainte de desfăşurarea spectacolului. Am venit special să te ascult pe tine, fostul meu student, pe care ştii că-l apreciam. Ai făcut bine că ţi-ai structurat evocarea pe coordonatele de bun simţ şi moralitate adresate nouă, posterităţii, de Eminescu şi ai reuşit să mă convingi, şi cred că şi pe cei prezenţi, că Adrian Păunescu s-a implicat, uneori până la sacrificiu, în a ajuta oamenii, a le da speranţe şi încredere, fapt pe care îl aflăm asumat de poet şi exprimat astfel: «Am spus acestea toate despre lume/ Din dorul de a o face mai curată/Ca inima să aibă în ce bate/Într-o fiinţă nu doar într-un nume»”.
Ioan Curtean De Hondol: „Cred că prin tot ceea ce s-a petrecut astăzi aici, pătrunzând în intimitatea nu doar a poetului dar şi a omului Adrian Păunescu, să-i devoalaţi concepţia, potrivit căreia totul trebuie trăit deodată, momentul public şi cel intim să respire unul prin celălalt, ceea ce nu poate fi decât apanajul omului total, susţinut de un temperament vulcanic, aşa cum l-a avut cel pe care-l omagiem astăzi aici”.
Andrei Păunescu: „Dacă n-ar fi fost convins de imensa însemnătate a forţei rezultate din îngemănarea poeziei şi a muzicii, Adrian Păunescu nu ar fi ars atât de intens pentru a-şi lega numele de un fenomen, pe care ni-l lăsase moştenire – «Flacăra». Numai aşa, îngemănate, ni-l dăruiesc în totalitate pe poet şi adevărurile grave exprimate în versuri precum acestea: «Eu te-am iubit când la hotarul moale/Al ţărilor foşneau imperii/Când eu porneam spre rugul cărnii tale/ Zvârleam pe patul dragostei jurnale/Cu crimele de-atunci ca să te sperii…».
Mă bucur că aţi intuit şi reuşit să exprimaţi idei de o asemenea profunzime, ce l-au definit pe tatăl meu. Vă mulţumesc şi vă felicit!”.

GEO CĂLUGĂRU
Din volumul în curs de apariţie
„Cuvinte – veşmânt pentru marea trecere”

Vezi si

“Dor de infinit”

Descarcă: Talentatul profesor-scriitor Grigore Curcanu, a adăugat în buchetul cu parfum de valoare al cenaclurilor …

Donație de carte în republica Moldova

Descarcă: În data de 28 octombrie a.c, în calitate de membru al Fundației Literar-Istorice Stoika, …