Tradiții, datini, ritualuri izvorâte din înțelepciune de viață!

Tradiții, datini, ritualuri izvorâte din înțelepciune de viață! Poporul român, din bucurie sau durere, din năzuințe și doruri, din setea de liniște, obiceiurile și ritualurile populare creează punți între generații sau între două lumi, viață și moarte.
Membrii Consiliului Mondial Român din București, au organizat la Biserica Șapte Izvoare Tămăduitoare, din Merișani, Județul Argeș, o pomenire urmată de praznic, păstrând tradițiile și obiceiurile, comori ale neamului fiind istorie, virtute și demnitate.
Ne întoarcem de fiecare dată la rădăcini, și ne dorim ca nici un alt român să nu le uite, indiferent unde în lume trăiește.

MIOARA VOICU