Home / Evenimente / EVENIMENT CULTURAL DE EXCEPTȚIE

EVENIMENT CULTURAL DE EXCEPTȚIE

Descarcă:

În spaţiosul Amfiteatru „I.H. Rădulescu“ din sediul Bibliotecii Academiei Române, pe data de 26 iunie 2019, ora 13,00 a avut loc lansarea lucrării „Metamorfozele unei comunităţi – Bolintinul şi neamurile lui“, în două volume, fiecare cu câte 1.000 de pagini.
Pentru realizarea acestei lucrări fundamentale au trudit timp de 7 ani Vasile Grigorescu – coordonatorul acesteia, Ştefan Crudu, Marian Grigore şi Ciprian Necşuţu.
În deschiderea evenimentului, numeroasa asistenţă prezentă a vizionat un film – scurt metraj, despre cum s-a realizat această lucrare fundamentală despre strămoşi, confirmând că la români, în cazul de faţă la bolintineni există un puternic cult al strămoşilor. Lansarea a fost moderată de domnul profesor – istoric binecunoscut Nicolae Scurtu. Autorii au apelat la documente istorice existente în arhivele din Giurgiu, Bucureşti şi Bolintin Vale. Aflăm astfel că cei mai vechi bolintineni au fost atestaţi pe vremea lui Nicolae Mavrocordat, iar cei mai aproape de noi, care au plecat spre tărâmul de dincolo prin anul 2010, au fost participanţi la Marea Unire din 1918.

Au luat cuvântul, pe lângă autorii lucrării: Cristina Olteanu – şefa biroului arhivelor judeţului Giurgiu, Ştefania Dinu – muzeograf la Muzeul Cotroceni, dânsa fiind născută în Bolintin Vale, Ciprian Necşuţu, responsabil de tot ce a ţinut de editarea lucrării, George Apostoiu, istoric şi diplomat, referinduse la componenţa etnică a bolintinenilor, în urmă cu 200 de ani şi evoluţia până în 1917, an până la care au avut acces la arhivele privind Bolintinul.
Întâmpinat cu viguroase aplauze a luat cuvântul domnul academician, vicepreşedintele Academiei Române Răzvan Theodorescu, din a cărui dizertaţie citez: „Citind cele două masive volume, care mi-au fost oferite de autori am rămas extaziat. De ce? Pentru că o socot cea mai importantă operă de antropologie culturală contemporană şi nu greşeşsc socotind-o, unicat. Autorii au reuşit să ne înfăţişeze istoria ţării prin lucrarea celor mici şi nu doar prin elite, cum se face, de regulă. Îi felicit pe autori şi pe toţi ceilalţi care şi-au adus contribuţia la realizarea acesteia. În calitatea pe care o am, voi propune colegilor o evaluare academică, prin care să materializăm, la acest nivel, valoarea de excepţie a acestei monumentale opere, conţinând elemente de noutate în abordare, pe care trebuie să le avem în vedere şi să le preţuim cum se cuvine.“

GEO CĂLUGĂRU, Membru al USR

Vezi si

“Dor de infinit”

Descarcă: Talentatul profesor-scriitor Grigore Curcanu, a adăugat în buchetul cu parfum de valoare al cenaclurilor …

Donație de carte în republica Moldova

Descarcă: În data de 28 octombrie a.c, în calitate de membru al Fundației Literar-Istorice Stoika, …